Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016

Op 1 maart 2015 is de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Zeeland-West-Brabant in werking getreden. Deze beleidsregel is onlangs in het dekenberaad geëvalueerd. De dekens hebben besloten de beleidsregel op bepaalde punten aan te scherpen. Dit heeft geleid tot de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016 in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2016. De volledige beleidsregel vindt u hier. De Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Zeeland-West-Brabant 2015 wordt hiermee ingetrokken.

Terug naar het nieuws-overzicht