Jaarvergadering donderdag 15 maart 2018 te Goes

Jaarvergadering orde van advocaten Zeeland-West-Brabant - te goes


Collegae en confrères, amicae, amici,

Namens de deken bericht ik u dat de jaarvergadering van de orde van advocaten in het arrondissement Breda Middelburg dit jaar plaats zal vinden op donderdag 15 maart 2018. Namens de deken roep ik u dan ook op om daarbij aanwezig te zijn.
De vergadering wordt gehouden in Slot Oostende, Singelstraat 5 te Goes. Vanaf 16.00 uur is de ontvangst en kunt u zich inschrijven op de presentielijst. De vergadering zal stipt om 16.30 uur beginnen en worden afgesloten met aansluitend een borrel.

De stukken ten behoeve van de jaarvergadering treft u hier aan.

De raad van de orde hoopt op een drukbezochte en vruchtbare vergadering. 

Met vriendelijke groet,
namens de raad van de orde,


Monique Rademaker
adjunct-secretaris

Terug naar het nieuws-overzicht