WWFT 2018

WWFT 2018

 

Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gewijzigd. In de wet is een aantal open normen opgenomen. De dekens van de verschillende arrondissementen hebben een deel van deze open normen ingevuld en hebben in het Dekenberaad van 16 januari 2019 uniform toezichtbeleid vastgesteld. De tekst van de beleidsregel wordt hierbij gepubliceerd. Tevens is een voorbeeld gemaakt van risicoprofielen die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van risicobeleid als bedoeld in de beleidsregel. Dit voorbeeld wordt gepubliceerd op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten en kan via onderstaande link worden geraadpleegd.


https://www.advocatenorde.nl/toezicht-door-de-deken
Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018
Beleidsregel Toezicht Wwft 2018
Bijlage I Beleidsregel Toezicht Wwft 2018

 

Terug naar het nieuws-overzicht