Samenstelling Raad van DE ORDE

Algemeen
De raad van de orde is het bestuur van de orde van advocaten in het arrondissement Zeeland-West-Brabant en bestaat uit 9 leden. De voorzitter van de raad van de orde wordt deken genoemd. De leden van de raad van de orde hebben verschillende aandachtspunten (portefeuilles) onder elkaar verdeeld.

 

Taken van de raad van de orde
De deken houdt toezicht op de naleving van de regels die op advocaten van toepassing zijn. Dit zijn zowel de landelijke als de plaatselijke regels. Als iemand zich wil laten beëdigen als advocaat, controleert de raad van de orde of de aanstaande advocaat aan alle voorwaarden voor beëdiging voldoet. Daarnaast houdt de raad van de orde onder meer toezicht op de afwikkeling van de advocatenpraktijk van advocaten die met hun praktijk (willen) stoppen.

Naast de toezichthoudende taak rekenen de deken en de raad van de orde het tot hun taak om informatie te verschaffen aan de advocatuur en over de advocatuur. De informatie kan gegeven worden aan individuele personen, maar ook aan groepen, zoals schoolklassen of verenigingen.

Tenslotte kan men bij de deken terecht als men niet tevreden is over de diensten die een advocaat heeft verleend.

 

Samenstelling van de raad van de orde per 1 oktober 2021

De raad van de orde van advocaten in het arrondissement Zeeland-West-Brabant is in het ordejaar 2021, na de vergadering van de raad van de orde op 18 maart 2021, als volgt samengesteld. Per 1 oktober 2021 heeft er een dekenwissel plaatsgevonden. 


Raad van de orde

 • mr T. van der Dussen, deken
 • mr J.C. Sneep, wnd. deken
 • mr J.A.M. de Kerf, penningmeester
 • mw mr H. Mouselli, secretaris
 • mr W.H. Lindhout
 • mr N. Vollebergh
 • mw mr M. Hofland
 • mw mr H.M.J. van den Hurk
 • mw mr M.A.M. Rademaker, adjunct-secretaris

 

Bureau van de orde

De raad van de orde wordt in de uitvoering van zijn taken ondersteund door het bureau van de orde van advocaten. De contacten met de leden van de raad van de orde verlopen via het bureau. Op het bureau zijn werkzaam:

 • mevrouw mr M.A.M. Rademaker, adjunct-secretaris, directeur van het bureau
 • mevrouw mr C.A.L. Keijzers, stafjurist
 • mevrouw mr M. Leenaars-Vis, stafjurist
 • mevrouw S. Koorn, stafmedewerker
 • mevrouw S. Damen-Tanasale, stafmedewerker
 • mevrouw A. Sloothaak-van der Pool, stafmedewerker
 • mevrouw C.B. de Ridder-van den Nieuwendijk, bureaumedewerker / secretaresse