De stageverklaring

 

Het in gang zetten van het verkrijgen van de stageverklaring verloopt geheel op initiatief van het bureau van de orde en hoeft niet door de advocaat-stagiaire zelf geïnitieerd te worden. Tegen het einde van de stage zal de patroon een verzoek ontvangen om het laatste stage inlichtingenformulier betreffende de advocaat-stagiaire in te vullen en te retourneren, onder gelijktijdige toezending van een eindoordeel en de gevraagde bijlagen. Zodra de gevraagde stukken compleet zijn en op het bureau zijn ontvangen, wordt een en ander op de agenda van de plenaire vergadering van de raad van de orde meegenomen en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.
Wanneer de raad van de orde de goedkeuring voor het verstrekken van de stageverklaring heeft verleend, ontvangt de advocaat-stagiaire een definitieve uitnodiging voor de uitreiking van de stageverklaring, die in de regel 5 maal per jaar op uitnodiging plaats vindt.