BEËINDIGEN VAN DE PRAKTIJK

Als u de advocatuur (tijdelijk) wilt verlaten kunt u uw schrappingsverzoek indienen via Mijn Orde. U kunt uw schrappingsverzoek alleen per direct of een datum in de toekomst in laten gaan.

Vergeet niet om een aantal zaken te regelen als u stopt als advocaat. Hoe zit het bijvoorbeeld met uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering of de stichting derdengelden? Hier vindt u meer infomatie met betrekking tot de beëindiging van uw praktijk: https://www.advocatenorde.nl/voor-uw-praktijk/stoppen-met-de-praktijk.