Dekenberaad

De elf lokale raden van de orde zijn op grond van de Advocatenwet belast met het toezicht binnen het eigen arrondissement. Voorzitter van die raad van de orde is de deken. De dekens van de lokale orden komen periodiek bijeen om onder meer over ontwikkelingen op het gebied van het toezicht met elkaar te spreken.

Klikt u hier om het dekenberaad jaarverslag 2019 in te zien.
Klikt u hier om de bijbehorende bijlage cijfers van het dekenberaad jaarverslag 2019 in te zien.
Klikt u hier om het dekenberaad jaarplan 2020 in te zien.
Klikt u hier om het dekenberaad jaarverslag 2020 in te zien. 
Klikt u hier om het dekenberaad jaarplan 2021 in te zien

Zie voor meer informatie de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.