De stageperiode

- Checklist best practice patroons (invulbaar pdf document)

- Portfolio voor advocaatstagiaires en patroons (invulbaar pdf document)

- FAQ Verplichte patroonscursus

Beleidsregel stage en patronaat 2020

- Beleidsregel stage en patronaat 2021

- Beleidsregel stage en patronaat 2022

- Beleidsregel stage en patronaat 2022-2

- Beleidsregel stage en patronaat 2023

- Beleidsregel stage en patronaat 2024

Beleidsregel stageverkorting

- Formulier verzoek tot wijziging patronaat 

- Instructie stagebegeleidingsplan

- Model stagebegeleidingsplan

- Beleidsregel verzoek beëdiging na schrapping


 

Lokale opleidingsverplichtingen stagiaire

Zoals uit artikel 3.10 van de Verordening op de advocatuur blijkt, dient de stagiaire aan het einde van de stage tien opleidingspunten te hebben behaald voor activiteiten die de raad van de orde voor stagiaires aanbiedt of laat aanbieden en een voldoende behaald voor de pleitoefening.

De tien opleidingspunten dienen in het arrondissement behaald te worden middels het volgen van door de Vereniging Jonge Balie Zeeland-West-Brabant georganiseerde haardgesprekken.
Voor het bijwonen van een haardgesprek wordt één punt toegekend mits zowel bij aanvang als bij het einde van het haardgesprek de handtekeningenlijst is getekend.
Indien het haardgesprek digitaal (op de vooraf gecommuniceerde datum en het tijdstip) wordt gevolgd, dient er sprake te zijn van een attendance rate van minimaal 95%. 

Hiernaast kan gedurende de stageperiode eenmalig één opleidingspunt behaald worden door het volledig bijwonen van:
- de inhoudelijke dag van het Jonge Balie Congres;
- de Zuidelijke Pleitwedstrijden;
- de Jaarvergadering van de raad van de orde in het arrondissement Zeeland-West-Brabant met - indien deze gehouden wordt - de aansluitende lezing;
- de door de NOvA georganiseerde weerbaarheidstraining voor advocaat-stagiaires.

Beleid mentoraat raad van de orde


Iedere stagiaire krijgt naast een patroon ook een mentor toegewezen vanuit de raad van de orde. De mentor voert gedurende de stage tenminste drie maal een gesprek met de stagiaire. Deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. De mentor beoordeelt voorafgaand aan het eindgesprek in het derde jaar van de stage of nog extra aandacht aan de opleiding moet worden geschonken. 


Wijzigingsbesluit buitenstages (RIO en OIO)


Bijgaand ter informatie het door de algemene raad vastgestelde Wijzigingsbesluit buitenstages, waarmee de Beleidsregel onderwijs en toetsen BA wordt gewijzigd. Dit Wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016. Klik hier.

 

STAGIAIRESALARISSEN

Voor de bepaling van de minimumsalarissen voor 2023 is een verhoging ten opzichte van 2022 doorgevoerd van 10%. Met ingang van januari 2023 is de jaarlijkse verplichte indexering losgelaten.

Klikt u hier voor de geldende Beleidsregel stage en patronaat.