TIPS VOOR EERSTE GESPREK MET UW ADVOCAAT

Hebt u een advocaat gevonden, dan wilt u hem waarschijnlijk zo snel mogelijk aan de slag laten gaan met uw zaak. Maar voordat hij kan beginnen, is het belangrijk dat u eerst met hem een aantal dingen bespreekt. De kosten bijvoorbeeld, maar ook zijn inschatting van uw zaak.

 
Checklist

Tijdens een eerste gesprek kunt u de volgende punten aan de orde laten komen:

 • Is het eerste oriënterende gesprek met de advocaat gratis?
 • Wat is de specialisatie en ervaring van de advocaat? Heeft de advocaat voldoende kennis over uw specifieke probleem? Hoeveel soortgelijke zaken doet hij per jaar en hoeveel jaren doet hij dat al? Is hij lid van een specialisatievereniging?
 • Wat is zijn inschatting van uw zaak? Hoe lang gaat het duren en wat zijn de slagingskansen?
 • Wat zijn de verwachte kosten? Hoe rekent de advocaat  - heeft hij een uurtarief of rekent hij een vaste prijs voor de hele zaak? Welke extra kosten - zoals bijvoorbeeld griffierechten - komen erbij? Doet de advocaat de hele zaak zelf of laat hij een deel over aan een kantoorgenoot en wat betekent dit voor de kosten? Is de advocaat bereid te onderhandelen over zijn tarief?
 • Wordt u regulier (bijvoorbeeld maandelijks) op de hoogte gehouden van de oplopende kosten?
 • Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp door de overheid?
 • Wat zijn de afspraken bij afwezigheid (ziekte of vakantie) van de advocaat? Wie neemt zijn taken waar?
 • Krijgt u een verslag, schriftelijke bevestiging van het eerste gesprek waarin de gemaakte afspraken staan?
 • Hoe zal de advocaat contact met u onderhouden? Hoe is hij bereikbaar? 
 • Heeft het advocatenkantoor een interne klachtenprocedure, of is het aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur? 
 • Heeft het kantoor algemene voorwaarden? Zo ja, hoe zien die eruit?