Samenstelling College van Afgevaardigden

De samenstelling in het college van afgevaardigden van de fractie vanuit het arrondissement Zeeland-West-Brabant is per 15 maart 2019:

leden:

mr J.M. de Jonge
mr G.L.A.M. van Doveren
mr V.C. Andeweg
mr I. Leenders

plv. leden:

mr A.M.W.A. van der Hoeven
mr K.C.A.M. Oomen
mr M.A. Breewel-Witteveen

 

collegevergadering voorvergadering
maandag 25 maart 2019 dinsdag 19 maart 2019
woensdag 26 juni 2019 dinsdag 25 juni 2019
donderdag 19 september 2019 dinsdag 10 september 2019
dinsdag 10 december 2019 dinsdag 26 november 2019