Regeling commissie bezwaarschriften

Op 6 oktober 2022 is in de Staatscourant 2022, 26829 de Regeling commissie bezwaarschriften gepubliceerd.

De regeling is ook vastgesteld door de deken in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

U kunt de regeling vinden via deze link

Terug naar het nieuws-overzicht